อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองแร่อะลูมิเนียมและการแปรรูป