4 ชิ้นพื้นที่กรณีเครื่องบดไทเทเนียม 45 มม สำหรับขาย